GREEN CAMPING tildeles campingpladser, der gør en ekstra indsats for at være bæredygtige og passe på miljøet og kan  dokumentere denne indsats.

Om kriterierne

For at få tildelt GREEN CAMPING er det nødvendigt at leve op til en række kriterier, der er listet i nærværende kriteriesæt. 

  • Obligatoriske kriterier som skal opfyldes inden tildelingen
  • Pointkriterier som giver 1 til 5 point, afhængig af kriteriets vægtning.

Alle obligatoriske kriterier og min. 30 % af de relevante pointkriterier skal være opfyldt for at blive mærket med GREEN CAMPING.

Se kriterier, ansøgningsskema og baggrundsrapport i skemaet her på siden.

Hent ansøgningsskema og hjælpeværktøjer til ansøgningen her...

Er du interesseret i at ansøge om GREEN CAMPING, kan du kontakte sekretariatet i HORESTA, der vil hjælpe med ansøgningen. Klik her...