I forbindelse med mærkning med GREEN CAMPING opnås sandsynligvis også økonomiske besparelser. Det er naturligvis afhængig af, hvad campingpladsen allerede har sat i værk.  

Campingpladser bør have øget fokus på at nedbringe deres driftsomkostning for at sikre sorte tal på bundlinjen. Via GREEN CAMPING gennemgås campingpladsen med fokus på at nedbringe spild, som også er med til at minimere driftsomkostninger og betydningen af stigende afgifter. 

Ny viden, bedre teknologi og øget konkurrence blandet leverandører gør det muligt ”at plukke” flere frugter og skære endnu mere på ressourceforbruget uden at kunden mærker det. Dermed kan grønne afgifter – som ventes at stige - minimeres ved at fokusere på forbruget.