En GREEN CAMPING bliver både inden og efter mærkningen løbende kontrolleret for at sikre, at campingpladsen lever op til sine forpligtelser og kriterierne.

GREEN CAMPING har en række procedure til at sikre overholdelse af kriterier og fremdrift i miljøindsatsen.

  • Ansøgningsprocessen
  • Godkendes af Jury
  • Løbende kontrolbesøg
  • Løbende dokumentation og sikring af overholdelse

Ansøgningsprocessen

For at få tildelt GREEN CAMPING skal der indsendes en ansøgning med relevant dokumentation fra den pågældende campingplads. Herefter besøger en konsulent pladsen for at hjælpe og sikre sig at alle kravene er opfyldt og den nødvendige dokumentation findes frem eller udvikles.

Godkendes af Jury

Når alle krav er opfyldt og dokumentationen er på plads, indstilles ansøgningen til godkendelse hos en Jury. Hvis juryen godkender ansøgningen, kan virksomheden herefter tildeles GREEN CAMPING.

Konsulentbesøg

Ved det indledende konsulentbesøg udfyldes skemaet i samarbejde med stedet, og der udarbejdes i fællesskab miljøprocedure, mål, affaldsplan, aktiviteter og informationsmateriale, som er målrettet campingpladsen

Alle GREEN CAMPING pladser får kontrolbesøg inden tildeling og får besøg igen cirka efter et år. Herefter besøges virksomheden hvert andet eller tredje år, hvor det sikres, at kravene stadig overholdes, så virksomheden kan bibeholde GREEN CAMPING, og der gives råd til, hvordan de kommer videre med miljøarbejdet.

Kontrollen udføres af konsulenter, som har indgående kendskab til ordningen og dens miljøkrav og som ligeledes kan rådgive og spare med de mærkede virksomheder.

Omkostninger til kontrolbesøget afholdes af GREEN CAMPING, mens alle udgifter til evt. konsulentbistand, nødvendige investeringer m.v. afholdes af campingpladsen.

Løbende dokumentation og sikring af overholdelse

Udover de løbende kontrolbesøg skal campingpladsen hvert år omkring årsskiftet indsende oplysninger om udvalgte kriterier og hvordan stedet løbende forbedre sig. 

Mærkningen kan fratages fra campingpladsen, hvis opfyldelsen af kriterierne misligholdes.