west-jutland-thisted-camping-family-medium (1)

Dansk Kyst- og Naturturisme afprøver bæredygtige løsninger i feriehus og på camping

Danske og tyske gæster er inviteret til at teste nye, bæredygtige løsninger under et ophold i enten feriehus eller på camping.

Efterspørgslen efter grønne løsninger på ferien er stigende, og fremtidens gæster forventes i højere grad at stille krav til virksomhederne om, at det er gjort nemt for dem at udleve de bæredygtige principper under ferien.

Derfor arbejder Dansk Kyst- og Naturturisme med flere initiativer, der skal bidrage til en grøn omstilling af de centrale, markedsmodne overnatningsformer i kyst- og naturturismen. Det kræver nemlig, at virksomhederne inden for de klassiske ferieformer som feriehuse og camping allerede nu arbejder proaktivt for at sikre et match til gæsternes nye forventninger til bæredygtighed på ferien.  

Testophold skal øge attraktionsværdien for turismevirksomheder

Resultaterne fra testopholdene skal give ny inspiration til turismevirksomheder om, hvordan de kan højne deres attraktionsværdi ved at indarbejde de rette bæredygtige tiltag, men skal også synliggøre overfor gæsten, at man arbejder ind i den grønne omstilling.

”Det er vigtigt, at vi sikrer, at vi kan imødekomme fremtidige gæsters forventninger til bæredygtighed, så når vi gennemfører testophold som disse, gør vi det for at fremtidssikre vores forretningsområde og konkurrenceevne både herhjemme og internationalt." udtaler Henriette Mølgaard Hansen, senioranalytiker og udviklingskonsulent hos Dansk Kyst- og Naturturisme.

Kort om testene

Der gennemføres 31 testophold, heraf 16 feriehusophold fordelt på seks feriehuse og 15 campingophold fordelt på fem campingpladser. De finder sted i september og oktober på både campingpladser og i feriehuse, og erfaringerne herfra vil indgå i en samlet analyse, der forventes færdig i slutningen af året.

Læs mere på Dansk Kyst og Naturturismes hjemmeside...