Kajak Ved S En

På Birkhede Camping er storskrald en ekstra service

Mange campingpladser har udfordringer med storskrald. Birkhede Camping tilbyder derfor at campinggæsterne kan afleverer deres storskrald på pladsen.

Ifølge Paul Metelmann fra RUC, som er ekspert i affaldsløsninger, er det en god ide og en ekstra service til gæsterne.

Rationalet er, at campinggæsterne ellers stiller det andre steder eller hælder det i restaffald til stor gene for andre. Gæsten kommer med det alligevel, da de ikke vil tage det med hjem og ofte ikke har en en trailer til at køre med det. Så campingpladserne kan lige så godt forberede sig på det.

Derfor kan gæsterne på Birkede Camping godt komme af med deres storskrald, da de dermed undgår storskrald i de øvrige affaldsbeholdere.

Containergården findes bag servicebygningen nærmest receptionen. Affaldet sorteres i følgende grupper: Glas, dåser, plastdunke, pap, papir, grillkul, storskrald og alm. husholdningsaffald. Batterier afleveres i butikken eller receptionen.

Læs mere om campingpladsen...