Denbæredygtigecampingpladse

På vej mod den bæredygtige campingplads

Der er gode perspektiver for den bæredygtige campingplads. Det er konklusionen fra et projekt skrevet af 3 Natur- og kulturformidlingsstuderende fra UCN i Hjørring i samarbejde med Greenways.dk

Projektet er udsprunget fra Greenways.dk’s for-projekt, ”Den bæredygtige campingplads, som er gennemført i samarbejde med 14 campingpladser i Søhøjlandet.

Potentiale for at tiltrække nye kundegrupper

Ifølge opgaven tyder det på, at der ikke er potentiale for den bæredygtige camping, når det gælder de konventionelle campister, men derimod viste en ny gruppe af campister interesse for de bæredygtige valg.

Campingpladserne kan ved omlægning til bæredygtighed, nå nyt potentiale ved at fokusere på segmenter, der er fællesskabsorienterede og har interesse for bæredygtighed. Samtidig kan de opnå  besparelser på den lange bane..

Ved at omlægge til bæredygtighed vil campingpladserne også i fremtiden være mere attraktive, fordi de tilbyder et produkt, der er et stigende fokus på.

Mere målrettet ordning

De studerende vurderer, at den målrettede ordning med navnet Green Camping vil have en stor effekt i forhold til at flere campingpladser vil omlægge til bæredygtighed via en Green Camping certificering. Dette skyldes deres tro på at et fuldstændigt målrettet produkt til campingbranchen vil være interessant for såvel campingpladserne som for forbrugerne.

Bæredygtighed er ikke kun en her-og-nu trend, men noget der kommer til at fylde meget mere end det allerede gør. Denne bevidsthed vil i fremtiden komme til at betyde meget mere for forbrugerens valg af produkter. Det er derfor vigtigt at virksomheder allerede nu går i gang med at omstille sig til en mere bæredygtig tilgang, foreslår de studerende til slut i projektopgaven.