Danskerne skal sortere sit affald bedre - og det gælder også campister, som også I stigende grad har fokus på genanvendelse.

Green Camping har udviklet opslag, som skal hjælpe campisterne med at sortere affaldet hensigtsmæssigt. Det er godt for miljøet, for campingpladsens økonomi og samvittigheden.

En campist bør typisk sortere affaldet i flasker og dåser med og uden pant, papir, pap og restaffald - og naturligvis kloak- og toiletvand.

Nogle steder kan der også frasorteres plastik og madaffald, mens de fleste selv skal komme af med deres storskrald.

Her er et eksempel på opslag, men der findes nogle for hver fraktion for medlemmer af Green Camping.